Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Zvýšení zákonného úroku z prodlení

V průběhu loňského roku zvýšila Česká národní banka několikrát výši dvoutýdenní repo sazby až 3,75 %. Důvodem zvýšení sazby byly podle ekonomů především obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky. Na vyhlašovanou repo sazbu je bezprostředně navázána výše zákonného úroku z prodlení, který je povinen hradit dlužník svému věřiteli v případě, že se dostane s úhradou dluhu do prodlení. Dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. odpovídá zákonná výše úroku z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Od 1. 1. 2022 jsou tedy dlužníci povinni hradit u pohledávek po splatnosti zákonný úrok z prodlení ve výši 11,75 % ročně.