Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Ministerstvo chystá změny v exekucích

Novinky budou buď součástí novelizace stávajícího zákona, stejně tak se však uvažuje o zcela novém exekučním řádu, neboť ten současný považují i mnozí exekutoři za již překonaný. Zaveden by měl být například paušál na první výdaje exekuce a povinná záloha. Řízení by mělo být koncentrováno a ministr chce rovněž zavést lhůtu, po jejímž uplynutí by byl soudní exekutor povinen marnou exekuci zastavit i bez souhlasu oprávněného. Po tom volají zvláště někteří exekutoři, přičemž takových exekucí jsou podle Exekutorské komory miliony.

Změny v exekučních řízeních, které chce prosadit nový ministr spravedlnosti, by tak mohly být naprosto zásadní, koncepční a mnohé z nich dokonce v souladu s tím, co představitelé Exekutorské komory dlouhodobě navrhují – tedy i ty ve prospěch dlužníků a tzv. marných či prázdných exekucí. Ministerstvo chce především zastavit snadnost, s jakou jsou podávány exekuční návrhy bez ohledu na realitu a šance na vymožení nároku. K tomu má sloužit právě hrazení zálohy na prvotní výdaje, díky kterým budou muset věřitelé veškerá svá jednání zvažovat. U vícečetných exekucí by tyto měly být soustředěny pouze u jednoho soudního exekutora, čímž by došlo ke snížení nákladů exekuce.

Zásadním opatřením by pak mělo být zavedení lhůty, po jejímž uplynutí budou exekutoři zastavovat bezvýsledné exekuce, a to i bez souhlasu oprávněného. Exekuční řád dosud nic takového neobsahuje a marnou exekuci může soudní exekutor vést celá desetiletí například ve snaze vyčekat, zda povinný třeba nezačne jednou pobírat důchod nebo počkat na dědické řízení. Tento problém se týká například i vězňů s exekucemi odsouzených na dlouhá léta k výkonu trestu ve vězení. Dalšími novinkami má být způsob předávání exekutorských úřadů, zastupování soudního exekutora i přeložení soudního exekutora.
.