Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Opatření proti vícečetným exekucím

Vláda podpořila novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, která se mimo jiné snaží omezit počet podávaných exekučních návrhů a redukovat množství vícečetných exekucí u jednoho dlužníka. Jako nástroj pro výše uvedené by mělo zejména sloužit zavedení paušálně stanovených náhrad hotových výdajů za úkony v počáteční fázi exekučního řízení a povinné zálohy na náklady exekuce, které by měl hradit oprávněný. Zavedení povinných záloh má věřitele motivovat k tomu, aby před podáním návrhu uvážili, zda lze s ohledem na majetkovou situaci povinného očekávat, že v rámci exekučního řízení dojde k uspokojení jejich pohledávky. Tento záměr se však může jevit jako problematický, a to zejména s ohledem na skutečnost, že věřitel obvykle nedisponuje informacemi týkajícími se majetku dlužníka, neboť osobou, která má k takovým informacím přístup je právě exekutor v rámci exekučního řízení.

Dle novely by mělo dále dojít k zavedení opatření, podle kterého by byly všechny exekuce vedeny u jednoho exekutora. Od této novinky si zákonodárce slibuje možné snížení nákladů exekuce v důsledku spojování řízení. Proti zavedení se však vymezila Exekutorská komora, která se domnívá, že uvedené opatření by naopak vedlo pouze k posílení pozice několika velkých exekutorských úřadů, neboť služebně starší exekutoři s vysokým počtem zahájených exekucí by dle novely získávali taktéž nejvyšší počet z nově zahájených exekucí.