Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Aktuální data o insolvencích

V posledních dnech došlo ke zveřejnění nové aktuální statistiky týkající se insolvenčního řízení, která byla zpracována soukromým subjektem na základě dat získaných z insolvenčního rejstříku. Z této statistiky vyplývají pro věřitele zajímavé informace.

Pokud jde o obchodní společnosti, tak 0,7 % z nich se nachází v úpadku a tento úpadek je pak řešen konkurzem. Průměrně přinese věřiteli konkurz obchodní společnosti 7 % přihlášené pohledávky. U živnostníků se jich 0,2 % nachází v úpadku a uspokojení věřitelů je o poznání vyšší, a to v průměru 16 % přihlášené pohledávky.

K těmto číslům je třeba doplnit i údaje týkající se fyzických osob. Insolvenčních řízení, která jsou řešena formou oddlužení, bylo k 1.1.2019 evidováno celkem 114 000, což znamená, že v úpadku je 1,3 % ekonomicky aktivních lidí. V případě Ústeckého a Karlovarského kraje tato hodnota přesahuje 2 %. V posledních dnech došlo ke zveřejnění nové aktuální statistiky týkající se insolvenčního řízení, která byla zpracována soukromým subjektem na základě dat získaných z insolvenčního rejstříku. Z této statistiky vyplývají pro věřitele zajímavé informace.

Pokud jde obchodní společnosti, tak 0,7 % z nich se nachází v úpadku a tento úpadek je pak řešen konkurzem. Průměrně přinese věřiteli konkurz obchodní společnosti 7 % přihlášené pohledávky. U živnostníků se jich 0,2 % nachází v úpadku a uspokojení věřitelů je o poznání vyšší, a to v průměru 16 % přihlášené pohledávky.

K těmto číslům je třeba doplnit i údaje týkající se fyzických osob. Insolvenčních řízení, která jsou řešena formou oddlužení, bylo k 1.1.2019 evidováno celkem 114 000, což znamená, že v úpadku je 1,3 % ekonomicky aktivních lidí. V případě Ústeckého a Karlovarského kraje tato hodnota přesahuje 2 %. U fyzických nepodnikajících osob, jejichž úpadek je řešen oddlužením, dosáhne věřitel na cca 56 % své pohledávky.