Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Klesá počet lidí, kteří mají problémy se splácením dluhů

Dle aktuálních údajů zveřejněných Bankovním a Nebankovním registrem klientských informací již 14 čtvrtletí po sobě klesá počet lidí, kteří mají problémy se splácením úvěrů. Hlavními faktory ovlivňujícími tento stav je dobrá kondice české ekonomiky a nízká nezaměstnanost. Lze předpokládat, že nastolený trend bude pokračovat i do budoucna.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se rekordně meziročně snížil počet problematických dlužníků u úvěrů na spotřebu o 60 tisíc na 211 tisíc. Pokud jde dlužníky splácející úvěry na bydlení, tak těch bylo v uvedeném čtvrtletí 17 837, což představuje meziroční pokles o 4,4 tisíce. V dané souvislosti je vhodné doplnit, že za posledních pět let se počet lidi, kteří nezvládali splácet úvěry na bydlení, snížil o polovinu. Celkově se objem pohledávek, u kterých mají dlužníci problém s řádným splácením (neuhradili tři po sobě jdoucí splátky či jim byl úvěr z důvodu nehrazení zesplatněn), snížil o 5,3 miliardy korun na 31,2 miliardy korun.

Ze zveřejněných údajů vyplývá mimo jiné i fakt, že skupinou nejvíce ohroženou nesplácením úvěrů jsou mladí lidé do 24 let, kde 15 % z nich řádně nesplácí úvěry na spotřebu a 3 % úvěrů poskytnutých na bydlení. Naopak nejspolehlivějšími dlužníky jsou lidé mezi 30 a 40 rokem věku.