Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Dopad první vlny koronavirové legislativy na exekuce

Exekutorská komora zveřejnila na svém webu statistiku, dle které poklesl počet dlužníků v exekuci během třetího čtvrtletí letošního roku o 20 tisíc osob. Meziročně je pak znatelný pokles o 50 tisíc lidí. Exekuci v současné době čelí 736 425 lidí. K tomuto je třeba doplnit, dle statistik uskupení Exekutoři proti teritorialitě, že nedošlo v období koronavirových opatření k výraznějšímu nárůstu žádostí o odklad exekuce. Těm podaným exekutoři v drtivé většině vyhověli. Žádostí o odkad splátek přibylo v řádech jednotek procent. Což však znatelně zasáhlo aktivní exekuce, bylo omezení dražeb movitých a nemovitých věcí. V důsledku tohoto kroku došlo k podstatnému snížení úhrad ze strany téměř třetiny dlužníků, kteří zřejmě v domnění své momentální nedotknutelnosti ze strany soudních exekutorů zmíněným institutem z velké části rezignovali na dříve dohodnuté pravidelné úhrady exekučně vymáhaných pohledávek.

Ve světle uvedených čísel a fakt pak není jasný cíl zákonodárce opakovaně omezovat vymáhání práva prostřednictvím další koronavirové legislativy (návrh na omezení exekucí prodejem movitých či nemovitých věcí, zvyšování nezabavitelné částky, zmírňování podmínek insolvenčního řízení, atd.). Bohužel další restrikce v podobě omezení exekučního řízení byly schváleny Poslaneckou sněmovnou dne 23.10.2020. Lze tedy reálně očekávat totožný scénář, jako v první polovině letošního roku.