Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Vláda schválila návrh novely insolvenčního zákona

V reakci na evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci (směrnice EU 2017/1132) došlo na začátku listopadu ke schválení návrhu novely insolvenčního zákona ze strany vlády. Pokud nedojde ke komplikacím v průběhu legislativního procesu, mohly by se přijaté změny uplatnit v insolvenčních řízení zahájených po 1. červenci 2021.

Novela přináší především sjednocení trvání oddlužení na délku 3 let, a to jak pro nepodnikající fyzické osoby tak i pro podnikající, bez ohledu na původ dluhů. Stále je upřednostňováno oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, neboť tento způsob je dle důvodové zprávy schopen zaručit co nejvyšší uspokojení věřitelů. Z obav, že se v takto krátké tříleté lhůtě nemusí reálně podařit zpeněžit majetek dlužníka či ukončit všechny zahájené incidenční spory, zákonodárce navrhuje, aby po uplynutí stanovené lhůty byl dlužník oddlužen, tj. aby bylo mu přiznáno osvobození od placení dluhů, nicméně vlastní skončení insolvenčního řízení proběhne až dodatečně rozhodnutím o vzetí na vědomí splnění oddlužení, které insolvenční soud vydá až po vyřešení prodeje majetkové podstaty a ukončení všech incidenčních sporů.

Za doplnění stojí uvést, že novela taktéž chystá úpravu výpočtu srážek pro OSVČ a způsob doručování rozhodnutí insolvenčního soudu, které by nově měly být doručovány jen prostřednictvím veřejně dostupného insolvenčního rejstříku.