Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Aktuální data o exekucích

Na počátku prosince 2019 zveřejnil Exekutorský úřad v Přerově analýzu databáze aktivních spisů více než 220 000 dlužníků z řad fyzických osob. Z uvedené analýzy vyplývá, že jen necelá pětina lidí se zdržuje na adrese svého trvalého pobytu. Téměř 40 % dlužníků, kteří nebydlí na adrese trvalého pobytu, se zdržuje v jiném kraji. Alarmujícím údajem je pak informace, že 35 % dlužníků má své bydliště hlášeno na obecním úřadě. Bezmála čtvrtinu dlužníků, vůči kterým je vedena exekuce, se nepodaří exekutorovi vůbec dohledat. V průměru dohledá exekutor dlužníka, u kterého provádí mobiliární exekuci, na druhý až třetí pokus.

Výsledky analýzy zpochybňují praktickou funkčnost systému tzv. exekutorské teritoriality, kterou dlouhodobě prosazuje část zákonodárců, exekutorů a neziskových organizací. „Data ovšem jasně ukazují, že to v praxi nebude funkční. Většina dlužníků nebydlí na adrese, podle které by jim byl exekutor přidělován, navíc se kdykoli v průběhu řízení mohou přestěhovat,“ říká exekutor Lukáš Jícha.

Uvedené údaje je třeba zasadit do celkového kontextu exekučních řízení. Dle údajů Exekutorské komory ČR byla k 1.2.2019 vedena exekuce vůči 821 337 lidem, což je meziroční pokles o 41 000. Průměrný věk exekucí postihnutého dlužníka byl 45 let. Celkový počet exekuci k uvedenému datu odpovídal počtu 4 679 186. Exekucí zahájených během roku 2018 bylo 499 512, ukončených pak 540 000. Zhruba 46 % exekucí je vedeno pro pohledávku s jistinou do 10 000 Kč.