Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Zákonný úrok z prodlení od nového roku stoupne

Ke konci září 2021 zvýšila Bankovní rada České národní banky výši dvoutýdenní repo sazby o dalších 0,75 % na 1,5 %. K poslednímu zvýšení došlo v srpnu 2021. Důvodem zvýšení sazby jsou podle ekonomů především obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky.

Na vyhlašovanou repo sazbu je bezprostředně navázána výše zákonného úroku z prodlení, který je povinen hradit dlužník svému věřiteli v případě, že se dostane s úhradou dluhu do prodlení. Dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. odpovídá zákonná výše úroku z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Od 1. 1. 2022 tedy bude výše zákonného úroku z prodlení dosahovat 9,5 % ročně, pakliže nedojde do té doby k dalšímu zvýšení repo sazby.