Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Novela exekucí míří do Senátu

Na schůzi Poslanecké sněmovny dne 16.04.2021 došlo k projednání novely občanského soudního a exekučního řádu. Novela teď zamíří do Senátu. Jedná se o návrh zákona, který v rámci legislativního procesu doznal řady změn oproti původně přeloženému znění a přináší spíše jen drobnější změny exekučního vymáhání pohledávek.

Velká navrhovaná změna v podobě teritoriality exekutorů byla odmítnuta, stejně tak koncentrace všech exekucí dlužníka u jednoho exekutora. Novela zavádí po sněmovních úpravách šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí dojde za určitých podmínek k zastavení bezvýsledné exekuce. Jedná se o změnu oproti předloženému návrhu, kde byla lhůta tříletá. Dále došlo k úpravám v podobě omezení mobiliárních exekucí u vyjmenovaných osob (nezletilí, tělesně postižení a důchodci). Mobiliární exekuce nebude moci být provedena ani vůči běžnému dlužníkovi, který kromě zákonných srážek z příjmu přistoupí na splátkový kalendář s měsíční splátkou alespoň 1500 Kč.

Další změnou oproti současnému stavu je úhrada exekučně vymáhaných pohledávek státu. U takových pohledávek by stačilo dlužníkům uhradit jistinu a 750 Kč na nákladech řízení. Poté by byla exekuce zastavena. Na dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 Kč je pamatováno úpravou, podle které dojde po stanovené době k zastavení exekuce. Věřitel získá namísto úhrady daňovou úlevu. Exekutor, u kterého dojde k zastavení dlouhodobě bezvýsledné exekuce, bude moci požadovat po státu část svých nákladů.