Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Odklad zastavování bezvýsledných exekucí

I přes proklamace ministerstva spravedlnosti z jara letošního roku nepostoupil dále do legislativního procesu návrh zákona, který by zastavoval bezvýsledné exekuce, u nichž nedošlo v posledních třech letech k vymožení ani části vymáhané povinnosti. Zastavování dlouhodobě neúspěšných exekucí bylo navrženo jako beznáhradové s tím, že k zastavování mělo docházet standardním způsobem, bez zjednodušení procesních úkonů s tím spojených. Nutno dodat, že i další návrh z pera ministerstva spravedlnosti, jenž chtěl započítávat vymožené plnění přednostně na jistinu, nikoli na příslušenství, vyšuměl do ztracena. Oba záměry narazily zejména u Exekutorské komory, která poukazovala na fakt, že navržené zastavování marných exekucí by pro některé soudní exekutory bylo likvidační.

Sama Exekutorská komora nezahálela a v průběhu první poloviny letošního roku přišla s několika návrhy, které by mohly pomoci dlužníkům a které by zároveň neúměrně nezasáhly soudní exekutory a věřitele. Jednalo se zejména o návrh na dočasné omezení provádění soupisů a dražeb movitých věcí, dočasné omezení vyklízení prostor určených k bydlení a započítávání vymoženého plnění přednostně na jistinu pohledávky. Vše zmíněné bylo koncipováno pro časově omezený úsek v souvislosti s přijatým krizovým stavem. Jako dlouhodobý návrh bylo prezentováno snížení sazby DPH v exekučním řízení a nevymáhání příslušenství pohledávky a smluvní pokuty přirostlé v určitém období (3 měsíce) v exekučním řízení (nikoliv u výživného). Je vhodné doplnit, že žádný z předložených návrhů Exekutorské komory nebyl dále více řešen.