Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Oddlužení podnikatelů se má zjednodušit

Nová pravidla by se měla týkat hlavně společností, které se do finančních potíží dostaly bez vlastního zavinění a mají přitom životaschopný podnikatelský model. Cílem je především zachránit a zachovat pracovní místa, která by jinak v důsledku likvidace společností byla zrušena. Novinkou tak bude například možnost účinné preventivní restrukturalizace, která by měla firmám umožnit vyhnout se platební neschopnosti, a kdy kontrola nad majetkem a každodenním provozem v zásadě zůstává v rukou podnikatele a nepřesouvá se na insolvenčního správce. Celý proces úplného oddlužení by přitom měl trvat nejdéle tři roky od vyhlášení úpadku, a to bez uvedení minimální částky nebo procenta, které z dluhu musí podnikatelé splatit. Pokud budou tedy poctivě splácet vše, co mohou, dluh se jim smaže, i když věřitelům nevrátí nic z půjčené částky.

Směrnici by nyní měly odsouhlasit také členské státy EU, které ji poté musí do dvou let převést do svých právních řádů. Předpis jim však ponechává značný prostor pro volbu vhodných opatření, neboť umožňuje přijetí výjimek, a to včetně možnosti prodloužit dobu oddlužení ve zvlášť odůvodněných případech. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že směrnice představuje další posun v problematice řešení úpadku podnikajících fyzických osob a odstranění překážek pro jejich oddlužení a Česká republika k němu proto zaujímá kladný postoj. Konkrétní podoba přijatých opatření však teprve bude předmětem diskuze a projednávání.