Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Připravuje se novela insolvenčního zákona

Rok se s rokem sešel a zákonodárce opět připravuje další novelu insolvenčního zákona. Tato implementace evropské směrnice do české legislativy měla pomoci zejména živnostníkům rychleji překonat podnikatelský neúspěch. Evropská směrnice nestanoví žádné závazné pravidlo pro oddlužení spotřebitelů. I přesto si připravovaná novela klade za cíl zkrátit dobu oddlužení všech fyzických osob z pěti let na tři roky. Oddlužení podnikatelů, na které směrnice míří, představují pouhá 3,81 % všech oddlužení (zbylých 96,19 % představují oddlužení spotřebitelů). Podle velké části odborné veřejnosti bude zkrácení doby bez rozlišení dlužníků neúměrně zvýhodňovat chronické neplatiče na úkor věřitelů. Dlužníci tak nebudou motivováni k odpovědnému chování, naopak hrozí insolvenční recidiva. Dle předběžných odhadů věřitelských sdružení hrozí průměrný pokles návratnosti pohledávek až na 25 % (v mediánu 18,37 %), což se může negativně projevit v celé ekonomice.

V současné době trvá proces oddlužení pět let, u seniorů tři roky. Pokud se za tu dobu nepodaří dlužníkovi splatit 30 % dluhů, rozhoduje o případném osvobození od hrazení zbývající části pohledávek soud. Naopak pokud dlužník splatí více jak 60 % dluhů soud může ukončit oddlužení již po 3 letech.