Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Počet kárných provinění exekutorů zůstává nízký

Důvodnost je podle statistiky ministerstva spravedlnosti 15 – 20% případů. V těchto číslech jsou však zahrnuty i čistě formální pochybení, jako je např. použití spojení právní úkon namísto právní jednání. Jak uvádí Exekutorská komora, problém většinou není v samotném postupu soudního exekutora, nýbrž v kvalitě zákonů, Ministerská statistika nemá proto dle jejího názoru vypovídající hodnotu.

Skutečným ukazatelem je podle komory nikoli počet formálních vad v exekučním řízení, nýbrž počet kárných řízení s exekutory. Zatímco v roce 2017 bylo podáno celkem 7 kárných žalob, v nichž došlo ke shledání viny ve 4 případech, tak v roce 2018 Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách informuje o dvou podaných kárných žalobách. Lze přitom očekávat, že tento počet se již nezvýší a meziročně tak došlo ke snížení počtu kárných řízení. V jednom případu došlo k uznání viny, ve druhém případu byl exekutor viny zproštěn. S ohledem na množství prováděných exekucí tak jde o mimořádně dobré číslo.

Pokud jde o kontroly samotné Exekutorské komory, ta za první půlrok roku 2018 provedla kontrolu u čtrnácti soudních exekutorů a dalších čtrnáct bylo naplánováno do konce letošního roku. Nejčastějšími důvody, pro které jsou na exekutory podávány stížnosti, jsou mobiliární exekuce (jednání vykonavatelů), komunikace se soudním exekutorem (nahlížení do spisu), střet s insolvenčním řízením, střet exekuce srážkami z příjmů a přikázání pohledávky z účtu, postižení společného jmění manželů a výlučného majetku manžela povinného a celková vymáhána částka (příslušenství a náklady exekuce).