Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Ministerstvo vyplatilo 67 milionů korun za průtahy v řízeních

Ministerstvo spravedlnosti vyplatilo loni jako odškodnění za průtahy v řízeních téměř 67 milionů korun. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo samo ministerstvo.Odškodňování se řídí zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Stát podle něj odpovídá jak za svá rozhodnutí, tak za nesprávný úřední postup. Nárokovat tak lze i přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu z důvodů průtahů v soudním řízení – ať už v trestním, občanskoprávním nebo správním. Žadatel, který má pocit, že jeho řízení trvá nepřiměřeně dlouho, se může obrátit na stát právě prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti s žádostí o odškodnění. Nerozhodne-li ministerstvo ve lhůtě do 6 měsíců od podání žádosti nebo žádost zamítne, může se žadatel obrátit na soud žalobou na stát. Případná výše odškodnění přitom závisí nejen na samotné délce průtahů, ale například i na složitosti případu nebo dalších individuálních okolnostech.

Loni takto ministerstvo přiznalo nároky v celkové výši 66,9 milionů korun, o rok dříve to bylo přes 60 milionů. Zatím nejvíce vyplatilo ministerstvo v roce 2012 – celkem částku 117,8 milionů korun. Loni získal nejvyšší částku – 470.000 korun – člověk, jehož trestní řízení přesáhlo dobu 17 let.