Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Přibývá počet exekucí postihujících důchod

Meziročně došlo k nárůstu o téměř 4000 osob, proti kterým je tímto způsobem exekuce vedena, na celkový počet více než 90 400 osob. Naproti tomu v roce 2003 Česká správa sociálního zabezpečení, která má veškeré statistiky k dispozici, evidovala 21 500 takových osob, což je více než čtyřikrát méně než v současnosti. Postihovány jsou jak důchody starobní, invalidní, tak v neposlední řadě také vdovecké, které jsou však ve výrazné menšině oproti předchozím dvěma skupinám, přičemž více než polovinu všech takto vedených exekucí tvoří právě exekuce postihující starobní důchod.

Odborníci věnující se této problematice mají za to, že tento problém by mohla vyřešit opatření vedoucí k zastavení neoprávněně vedoucích exekucí, zejména těch nařízených na základě neplatně sjednaných rozhodčích doložek. Měla by to být právě Česká správa sociálního zabezpečení, která by soudům navrhovala zastavováních protiprávních exekucí. V praxi se však naráží na problém, že Česká správa sociálního zabezpečení v současné době neeviduje informace týkající se exekucí a rozhodčích doložek u jednotlivých případů, a zaměstnanci by je museli vyhledávat ručně. S ohledem na tuto problematiku tak Česká správa sociálního zabezpečení spustila pilotní projekt, který má za cíl prověřit náročnost výše uvedeného řešení, a to jak z hlediska časového, tak i finančního.