Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Exekuční řízení vedené proti nezletilým

Do popředí zájmu se v současné době dostává problematika exekučních řízení vedených proti nezletilým osobám. Podle údajů Exekutorské komory bylo nejméně jedno exekuční řízení vedeno proti 5934 osobám mladším 18 let, přičemž 3491 z nich ještě nedosáhlo ani věku 15 let. Pohledávky, které jsou v rámci exekučních řízení proti těmto osobám vymáhány, jsou nejčastěji pokuty a poplatky, které za ně mají hradit jejich zákonní zástupci, kteří tak i přes četné výzvy ze strany věřitelů nečiní. Do doby dospělosti nezletilých dojde ke značnému navýšení příslušenství a ti pak vstupují do dospělého života s dluhy, jejichž vývoj nemohli často ovlivnit.

Tímto problémem se v současné době začala zabývat taktéž Poslanecká sněmovna, kde se začíná podrobněji probírat možné řešení takto nabytých dluhů. Jeden z návrhů hledá inspiraci v německém modelu, podle kterého není dítě do sedmi let odpovědné za žádné své jednání, od sedmi let věku do osmnácti může dělat pouze takové věci, které mu přinášejí práva. Ke všem činnostem však potřebuje souhlas rodiče. V případě, kdy by nezletilému dluh vznikl, nesmí při nabytí zletilosti takový dluh převyšovat jeho majetek. Dalším návrhem je novela Občanského zákoníku, podle které by dluhy, které vznikly dětem mladším než 15 let, automaticky přecházely na zákonné zástupce. Tento postup by se jevil logickým, zejména s ohledem na skutečnost, že za dluhy často stojí zejména liknavost jejich zákonných zástupců.