Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Splnění oddlužení ve světle novely insolvenčního zákona

Od začátku června vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, která zásadně mění proces oddlužení. Zřejmě nejvýznamnější změnu lze spatřovat ve splnění oddlužení, které vede k osvobození od placení pohledávek, tedy cíl, ke kterému v rámci oddlužení směřují všichni dlužníci. Dle předchozí úpravy byl dlužník osvobozen v případě, kdy věřitelům splatil alespoň 30 % jejich pohledávek. Zásadní novinkou, která vychází vstříc zejména dlužníkům je prolomení dosavadní minimální hranice uspokojení pohledávek. V takovém případě bude na zhodnocení insolvenčního soudu, zda dlužník vynaložil ke splácení svých dluhů veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivé požadovat, nebo nikoliv. S ohledem na zrušení povinné hranice uspokojení pohledávek by se mohlo zdát, že po účinnosti novely bude moci proces oddlužení využít kdokoliv. Zákon však nově pracuje s minimální výši měsíční splátky, která by měla činit částku ve výši 2.178,00 Kč a skládá se z odměny insolvenčního správce ve výši 1.089,00 Kč a splátce věřitelům, která je ve stejně výši jako odměna správci.

Ve světle výše uvedeného by se dalo předpokládat, že novela insolvenčního zákona byla šita na míru dlužníkům, aniž by bylo jakkoliv přihlíženo k zájmům věřitelů. Avšak situace, kdy dlužník bude osvobozen od placení zbytku pohledávek v případě, že v době od tří let od schválení oddlužení budou nezajištění věřitelé uspokojeni alespoň ve výši 60 % jejich pohledávek, může být výhodná taktéž pro věřitele. Dlužníci budou motivováni možností skončení insolvenčního řízení již po třech letech, čímž by se mohli rychleji vrátit do plnohodnotného ekonomického života, a věřitelé budou uspokojeni rychleji, než tomu bylo doposud.