Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Nově zahájených exekucí za loňský rok ubylo

Exekutorská komora informovala o skutečnosti, že za loňský rok ubylo nově zahájených exekucí, naopak počet ukončených exekucí vzrostl, což koresponduje s trendem posledních let.
Dle sdělení Komory se stejně jako v posledních letech daří udržovat nastolený trend, podle kterého každoročně ubývá počet zahájených exekucí. Meziročně došlo k poklesu o deset procent, s tím, že loni bylo nově zahájeno 612.000 exekucí. Stále klesající počet zahájených exekucí lze připisovat několika faktorům, mezi ty hlavní patří mnohé legislativní změny, kdy za nejzásadnější lze považovat zejména zákon o spotřebitelském úvěru, případně změnu advokátního tarifu. Avšak zřejmě nejzásadnějším faktorem, který má na výše uvedenou skutečnost vliv, bude stále se zlepšující ekonomická situace obyvatelstva. S touto skutečností také korespondují statistiky, které má Komora k dispozici, podle kterých ubylo zahájených exekucí ve všech obvodech okresních soudů, kromě okresu Ústí nad Labem. Dá se předpokládat, že tento fakt je ovlivněn skutečností, že právě v Ústeckém kraji je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost na celém území České republiky.

Naopak počet ukončených exekucí meziročně vzrostl, přičemž i tato skutečnost odpovídá trendu posledních let. Loni bylo exekutory ukončeno 540.000 exekucí. Komora vidí tuto skutečnost optimisticky a je toho názoru, že do budoucna by mohla nastat situace, kdy počet ukončených exekucí bude převyšovat počet zahájených exekucí. Jako hlavní nástroj, aby tohoto bylo dosaženo, se dle Komory jeví modernizace stávajícího exekučního řádu, který by měl celý exekuční proces zjednodušit.