Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Vláda odmítne změnu způsobu splácení dluhů

Úprava by podle kabinetu mohla způsobit problémy v běžném ekonomickém životě. Dlužníci by měli podle poslanecké předlohy hradit nejprve jistinu, tedy půjčenou částku, a až pak náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení a nakonec úroky. Úroky a úroky z prodlení by se podle předlohy neúročily. Vláda však oponuje, že navržená právní úprava by mohla narušit některé finanční produkty, jako jsou například překlenovací úvěry ve stavebním spoření, reverzní hypotéky nebo dlouhodobé úvěry splácené na konci doby splatnosti například prodejem nemovitosti. Uvedené stanovisko by vláda měla v nejbližší době schválit a předložit jej k poslancům před projednáním.

V současnosti dlužníci, kteří jsou v prodlení se splácením závazku, hradí podle občanského zákoníku nejprve náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení, pak úroky a až nakonec jistinu. Mohou určit, že hradí nejprve jistinu, ale v takovém případě se úročí i náklady vymáhání a úroky. Podle předkladatelů návrhu na změnu není taková úprava logická, neboť sice dává dlužníkovi možnost volby, ale pak zároveň tu jedinou logickou volbu, tedy pro dlužníka výhodnou, sankcionuje tím, že úročí i všechny součásti příslušenství. Předkladatelé však připouštějí, že navrhovaná změna občanského zákoníku by znevýhodnila věřitele.