Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Reakce ČAV na zvýšení nezabavitelné částky – exekuce, oddlužení

"Obecně souhlasíme s přenastavením způsobu výpočtu částky, která dlužníkovi v rámci exekuce či oddlužení po odečtení srážek zůstane. Výše této částky by měla být nastavena motivačně tak, aby měl dlužník zájem zvyšovat své příjmy, a tím navýšit jak částku, která mu zůstane, tak i částku, ze které budou uspokojeny pohledávky věřitelů. U schváleného řešení máme nicméně obavu, že jeho motivační efekt bude fungovat pouze pro určitou část dlužníků a zároveň v některých případech může vést k výraznému snížení uspokojení věřitelů.

V případě dlužníků, kteří již dnes poctivě přiznávají veškeré své příjmy a poctivě se snaží splácet své dluhy, zřejmě změna skutečně může vést k motivaci své příjmy navýšit. V případě dlužníků, kteří v současnosti spekulují s částkou zhruba 16 000 korun, nad kterou je možné postihnout jejich příjmy bez omezení, a přiznávají pouze příjmy do této částky, změna může vést k navýšení přiznaných příjmů až k nové hranici. Obáváme se ale, že změna nepřinese kýžené ovoce u dlužníků, kteří působí v šedé ekonomice a žádné legální příjmy nevykazují. Obecně si sice dlužník může oproti současnému stavu polepšit v průměru zhruba o 5 až 15 procent, stále by ale přicházel o značnou část svého příjmu. Osoby, které dnes působí mimo legální systém, si pravděpodobně logicky vyhodnotí, že setrvat v šedé zóně, kde jim zůstane příjem celý, pro ně bude i nadále výhodnější."