Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Zvýšení nezabavitelného minima

Od 1. června 2019 nabyla účinnosti novela nařízení o nezabavitelných částkách ( č. 595/2006 Sb.), která podstatným způsobem upravila výši nezabavitelného minima pro srážky v exekuci a insolvenci. Novela zdvojnásobila částku, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Hlavním důvodem pro přijetí uvedené novely byla snaha ministerstva spravedlnosti promítnout do nově stanoveného limitu růst inflace a zároveň dlužníky motivovat k dosahování vyšších příjmů za účelem vyššího uspokojování pohledávek jejich věřitelů.

Ministerstvo spravedlnosti přišlo na začátku února letošního roku s dalším návrhem úpravy nezabavitelné částky. Ta se počítá z životního minima a normativních nákladů na bydlení. Jde o dvě třetiny součtu těchto částek. Nově by to byly tři čtvrtiny. Reálně se tak jedná o zvýšení o 800 Kč. Více peněz by mělo zůstat také dlužníkům, kteří vyživují děti nebo další osoby. V současnosti jim zůstává navíc oproti lidem, kteří nikoho nevyživují, 1652 Kč, nově to má být 2478 Kč.

Z pohledu věřitele se samozřejmě jedná o negativní změnu, neboť od dlužníka obdrží nižší plnění a úhrada jejich pohledávek se tak protáhne. Dále zůstává otázkou, jak se projeví plánované zvýšení nezabavitelné částky u dlužníků v insolvenci, kteří často plní podmínky oddlužení v minimálním možném rozsahu a zvýšení nezabavitelné částky pro ně může znamenat, že nedodrží svůj závazek zaplatit zákonem stanovenou poměrnou část pohledávek věřitelů.