Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Opatření přijatá vládou v důsledku ohrožení nákazou COVID-19

S ohledem na aktuální situaci v České republice týkající se možného ohrožení nákazou COVID-19, došlo ze strany vlády k vyhlášení nouzového stavu. Přijatá opatření se samozřejmě promítla i v justici a od počátku března letošního roku dochází ze strany soudů k rušení a odročování již nařízených soudních jednání, zpravidla minimálně o dva měsíce, přičemž pokud bude budoucí situace vyžadovat, dojde k dalšímu odročení. V této souvislosti je vhodné zmínit, že dle statistiky Ministerstva spravedlnosti činila v roce 2018 průměrná délka civilního řízení 276 dnů a byl předpoklad jejího poklesu v roce 2019. Je evidentní, že aktuálně přijatá opatření ze strany soudů znatelně prodlouží průměrnou délku civilního řízení v roce 2020, což bude pro řadu věřitelů znamenat oddálení vymožení jejich pohledávek.

Zároveň v současné době přichází řada velkých věřitelů s nabídkou posunutí splátek spotřebitelských a hypotéčních úvěrů až o 3 měsíce, přičemž tohoto odkladu mohou využít jak běžní klienti, tak i podnikatelé, kteří se v důsledku zejména karanténních opatření dostali do ekonomických problémů a je vážně ohrožena jejich schopnost řádně a včas hradit dohodnuté splátky. I přes avizovaný vstřícný krok velkých věřitelů lze očekávat, že se řada dlužníků dostane kvůli epidemii koronaviru do ekonomických těžkostí a dojde tak k navýšení objemu problematických pohledávek.

Závěrem je třeba připomenout, že ani současná vyhrocená situace nemá vliv na běh hmotněprávních lhůt. Proto by si věřitelé měli hlídat, zdali jim u některé z pohledávek nehrozí její promlčení a pokud ano, je třeba učinit úkony k oddálení promlčení či pohledávku uplatnit u příslušného soudu.