Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Zadluženost českých domácností opět roste

Po téměř deseti letech, ve kterých docházelo v České republice k poklesu zadluženosti občanů, dochází nyní k obratu. Objem nespláceného dluhu českých domácností začal letos pomalu, ale jistě růst. Zároveň se zvýšilo i prodlení se splácením úvěrů, kdy věřitelé evidují pohledávky v prodlení za 28,2 miliardy korun. V prodlení s takovými splátkami je přes 170 tisíc lidí, přičemž u nich roste průměrná nesplácená částka – každý z nich v průměru dluží přes 134 tisíc korun.

Objem dluhu obyvatel na konci prvního čtvrtletí letošního roku dosáhl výše 3,18 bilionu korun. Ve většině je tato částka tvořena hypotéčními úvěry, které jsou z pohledu splacení obecně méně rizikovější než krátkodobé úvěry. Věkovou skupinou nejvíce ohroženou nesplácením jsou lidé ve věku 30 až 34 let. Zároveň u těchto lidí nejrychleji roste i celkový objem spotřebních úvěrů. Objem úvěrů se však zvýšil u všech věkových kategorií s výjimkou nejstarší, nad 55 let. Odborníci soudí, že nárůst množství spotřebitelských úvěrů má příčinu ve vyšší inflaci, která znamenala zvýšení nákladů českých domácností.