Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Řešení dětských dluhů má zelenou

Návrh novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu řešící tzv. dětské dluhy prošel v polovině prosince prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Návrh z pera Ministerstva spravedlnosti počítá s tím, že děti mladší třinácti let nebudou odpovědné za své dluhy, neboť za tyto budou odpovídat osoby, které nad dítětem vykonávaly dohled v době vzniku dluhu, typicky rodiče. Návrh zákona počítá s tím, že samo dítě bude odpovědné jen za dluhy vyplývající ze škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu, nebo v případě nadstandardních majetkových poměrů dítěte. Nezletilý člověk pak bude odpovídat za dluhy jen do výše majetku, který mu bude náležet ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost, zpravidla ke dni 18. roku věku. Je třeba dodat, že návrh je koncipován se zpětnou účinností.

Dluhy dětí byly v minulosti hojně diskutovaným tématem. Tyto dluhy vznikaly zejména z titulu neuhrazených regulačních poplatků, poplatků za odvoz komunálního odpadu, nebo za jízdu načerno v MHD. Do dospělosti pak děti často vstupovaly s již několika zahájenými exekucemi. Právě těmto následkům nezodpovědného jednání, nutno uvést, že ve většině zapříčiněného rodiči dětí, má chystaná novela zabránit.