Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Exekutoři mají problémy s doručováním návrhů

Tento systém je přitom v ostrém provozu od 19. září letošního roku. O problémech informovalo vedení Exekutorské komory jednotlivé exekutory, a přestože ministerstvo tvrdí, že problémy už odstranilo, potíže přetrvávají. Exekutoři přitom byli na tuto novou povinnost od zmíněného data připraveni a problém tak spočívá na straně ministerstva.

Systém totiž není schopen akceptovat nové podpisy, jejichž zavedení vyplývá z nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, publikovaném Evropským parlamentem a Evropskou radou dne 23. července 2014 (eIDAS). Uvedené návrhy tak podatelna ministerstva odmítá, přičemž problémy potvrdilo několik exekutorů. Odesílateli je po odeslání zasláno chybové hlášení, podání neproběhne, a data nejsou zapsána do Rejstříku zahájených exekucí. Zákon sice umožňuje zasílat soudům také návrhy do datových schránek či papírově, soudy však tuto podobu odmítají přijmout, neboť je spojena s větším papírováním. Díky problému tak mohou mít exekutoři problém dostát svým zákonným povinnostem a je ohrožena zákonem stanovená lhůta pro podání návrhu exekutorem soudu, která činí 15 dnů.

Požadavky uvedené v eIDAS jsou všechny členské státy EU povinny dodržovat od 1. července 2016, kdy nařízení vešlo právně v platnost. Dne 19.9.2018 skončila ochranná lhůta a nařízení je tak nutné aplikovat.