Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Skončí mobiliární exekuce?

Poslanecká sněmovna v současné době projednává v druhém čtení velkou novelu dvou hlavních předpisů dopadajících na vymáhání pohledávek, konkrétně občanského soudního a exekučního řádu. Jedním z institutů exekučního vymáhání, který má doznat značných změn je exekuce vedená prodejem movitých věcí dlužníka, tzv. mobiliární exekuce. Byť se jedná o institut využívaný jen menší částí soudních exekutorů (často ovšem těch s největším procentem vymoženého plnění), své místo v exekučním vymáhání zcela jistě má, a to zejména u exekucí vedených pro menší pohledávky a jako určitý nástroj motivace dlužníků, kteří nejsou postihnuti vícero exekucemi, aby aktivně řešili svou finanční situaci poznamenanou exekucí.

Aktuálně projednávaná novela počítá s tím, že z mobiliární exekuce budou vyloučeni starobní důchodci s nízkým důchodem a invalidní důchodci druhého a třetího stupně a lidé, kterým vznikly dluhy v dětství. U této uvedené skupiny by mohla být provedena mobiliární exekuce jen v případě, že disponují postihnutelnými věcmi, které neodpovídají obvyklým majetkovým poměrům. Nutno dodat, že osoby, které nespadají do zákonem definované chráněné skupiny včetně podnikatelů a právnických osob, se budou moci vyhnout mobiliární exekucí tím, že dají písemný příslib k hrazení splátky dluhu alespoň ve výši 1.500,- Kč měsíčně, bez ohledu na výši vymáhané pohledávky. Pokud takto dohodnutý splátkový kalendář nebude dodržen, bude třeba dát dlužníkovi další dodatečný prostor k tomu, aby mohl opětovně hradit. Až v případě, že dlužník nevyužije ani druhého pokusu uhradit pohledávku ve splátkách, bude moci nastoupit mobiliární exekuce.