Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Počet zahájených exekucí poklesl

Podle aktuálních dat prezentovaných Exekutorskou komorou klesl v prvním čtvrtletí tohoto roku meziročně počet zahájených exekucí o 34 400 na 105 000. Klesající trend je zaznamenán v současné době a je zde předpoklad jeho dalšího pokračování. V období opatření proti koronavirové epidemii došlo ke zřetelnému snížení počtu exekučních návrhů na 29 475 v dubnu a 28 082 v květnu, přičemž právě v květnu bylo zahájených exekucí vůbec nejméně od roku 2013. Exekutorská komora k uvedeným číslům podotkla, že dle jí dostupných informací se nenaplnilo očekávání, že by na soudy zamířilo v souvislosti s krizovým stavem více žalob než obvykle, které by mohly vést v budoucnu k navýšení počtu zahájených exekucí.

Obecně lze říci, že dle statistik Exekutorské komory bylo v roce 2019 aktivních 4,5 milionu exekucí vedených vůči 790 000 osobám. Na jednoho průměrného dlužníka připadalo 6 exekučních řízení. Deset a více exekucí bylo evidováno u 131 400 dlužníků. Nejvíce exekucí na 1 000 obyvatel bylo vedeno v Severočeském kraji, největšímu nárůstu počtu zahájených exekucí dominovala Praha.