Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Zákonný úrok z prodlení stoupne

Bankovní rada České národní banky zvýšila na začátku srpna 2021 výši dvoutýdenní repo sazby na 0,75 %. Došlo tak ke změně této sazby poprvé za poslední rok a půl. Důvodem zvýšení sazeb jsou podle ekonomů především obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky. Ve zvyšování úrokových sazeb přitom bude centrální banka podle ekonomů pokračovat.

Na vyhlašovanou repo sazbu je bezprostředně navázána výše zákonného úroku z prodlení, který je povinen hradit dlužník svému věřiteli v případě, že se dostane s úhradou dluhu do prodlení. Dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. odpovídá zákonná výše úroku z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Od 1. 1. 2022 tedy bude výše zákonného úroku z prodlení dosahovat 8,75 % ročně, pakliže nedojde do té doby k dalšímu zvýšení repo sazby.