Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Délka civilního řízení se opět zkrátila

Laickou i odbornou veřejností často kritizovaná délka řízení u civilních soudů se opět zkrátila. Tato informace vyplývá ze statistické zprávy Ministerstva spravedlnosti zveřejněné na konci srpna 2019. Podle uvedené zprávy trvalo v roce 2018 průměrné civilní řízení u okresního soudu 276 dní. Byť se uvedená délka může zdát dlouhá, je třeba dodat, že oproti roku 2017 se jedná o zkrácení o 22 dní. Stejný trend lze vysledovat i u krajských soudů jako soudů odvolacích. Průměrná délka civilního řízení klesá trvale od roku 2014.

Opět panují mezi jednotlivými regiony výrazné rozdíly, pokud jde o rychlost rozhodování. Soudy v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem si udržely pomyslné prvenství v nejdelší době od zahájení řízení do vydání rozhodnutí, která činila 373 dní. V obvodu uvedeného krajského soudu se nachází i dlouhodobě nejpomalejší soud v ČR, a to Okresní soud v Chomutově. Nejrychleji loni rozhodovaly soudy v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích, kde průměrná délka soudního řízení činila 182 dní.