Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Teritorialita exekutorů opět na scéně

Na začátku srpna 2021 započal další pokus o zavedení tzv. teritoriality soudních exekutorů. Jedná se o senátní návrh zákona z pera senátorky Adély Šípové, který by novelizoval exekuční řád. Senát na schůzi konané 9. září podpořil další projednání novely a tato bude posuzována senátním Ústavně-právním výborem. Návrh zákona počítá se slučováním exekucí podle principu jeden dlužník – jeden exekutor. V případě dlužníka s více exekucemi by bylo nově zahájené exekuční řízení spojeno s předchozím. Zároveň se předloha snaží prosadit krajskou místní příslušnost exekutorů na principu přiřazování řízení podle abecedního pořadí. Exekutora by měl určovat exekuční soud, neboť novela cílí na zrušení dosavadního systému, ve kterém exekuční návrhy předávají soudu sami exekutoři.

Zavedení teritoriality soudních exekutorů dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů a Česká asociace věřitelů s teritorialitou nesouhlasí.