Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Společenská zodpovědnost

Ve světě pohledávek jsou našimi klienty na jedné straně ti, kteří si u nás zadávají služby – řešit a spravovat jejich pohledávky, které vůči nim mají jejich klienti.

Na druhé straně v rámci našich služeb komunikujeme s velkou skupinou lidí, kteří jsou v dané chvíli v prodlení s nějakou platbou.

Při realizaci našich služeb i při komunikaci s těmi, kteří jsou v prodlení s platbami, vždy respektujeme pravidla etiky, morálky, společenské odpovědnosti, jakož i dodržování právních předpisů a mezinárodních smluv. Za tímto účelem naše společnost přijala etický kodex jako soubor základních pravidel, hodnot a přístupů, kterými se řídíme při výkonu své každodenní podnikatelské činnosti.