Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Analýza pohledávek

Společnost Credit One nabízí ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi služby, které se týkají ocenění pohledávek a prověření způsobu jejich vymahatelnosti. Důkladné provedení právní analýzy je nezbytným předpokladem k tomu, aby i pohledávka za jinak důvěryhodným a bonitním partnerem byla bez problémů vymahatelná.

Tuto službu společnost Credit One nabízí nejen pro ty, kteří se rozhodnou své pohledávky na společnost postoupit či ji pověřit jejich správou a vymáháním, ale i v případě, kdy se klienti pouze potřebují poradit, co s danou pohledávkou učinit nebo za situace, kdy ještě pohledávku za třetí osobou nemají a nechtějí se do budoucna dostat do následných problémů s jejím vymáháním.

Ve spolupráci s našimi externími partnery prověříme důvěryhodnost dlužníka, zajistíme úplné shromáždění informací o dlužníkovi, především ocenění jeho aktuálního finančního stavu, historie komerční činnosti, prověření jména a další skutečnosti, které mají vliv na jeho bonitu.