Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Děkujeme za Váš zájem řešit dluhy. Jsme připraveni Vám pomoci. Pište, volejte, komunikujte!

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Credit One, a.s., IČO: 27627721, se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000 (dále jen „Společnost“)


1. Každý je oprávněn podat stížnost nebo reklamaci vůči postupu Společnosti nebo jejích pracovníků.

2. Předmětem stížnosti může být jakákoliv činnost, služba nebo jednání Společnosti nebo jejích pracovníků.

3. Stížnost je možno podat kdykoliv.

4. Stížnost je možno podat jakýmkoliv doložitelným způsobem, zejména však:
    a) Písemně na adrese: Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praha 7,
    b) Datovou zprávou na ID datové schránky: m7rdhra,
    c) E-mailem na adresu: podatelna@creditone.cz,
    d) Prostřednictvím formuláře na www stránkách creditone.cz,
    e) Telefonicky na tel. čísle: +420 296 789 999.

5. Podání stížnosti a vyřízení stížnosti je ZDARMA.

6. Stížnost musí obsahovat:
    a) Identifikaci stěžovatele (jméno, příjmení, datum narození)
    b) Kontaktní údaje stěžovatele
    c) Alespoň rámcový popis situace, která je předmětem stížnosti; co je předmětem nespokojenosti,
    d) Návrh řešení situace, je-li to vhodné a potřebné.

7. Společnost je povinna potvrdit stěžovateli přijetí stížnosti nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.

8. Stížnost bude vyřízena do 14 dnů od jejího obdržení, ve výjimečných případech se lhůta prodlužuje na 30 dnů.

9. Odpověď na stížnost Vám bude sdělena způsobem, jakým byla podána stížnost, pokud nepožádáte o jiný způsob sdělení.

10. Odpověď na stížnost bude obsahovat:
    a) Zda byla stížnost shledána oprávněnou,
    b) Zdůvodnění závěru o oprávněnosti,
    c) Jaká zjištění byla při prověřování učiněna,
    d) Pokud byla stížnost oprávněná, jaká opatření byla přijata k nápravě.

11. Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti Společností, je oprávněn obrátit se:
    a) za účelem mimosoudního řešení sporu na Kancelář finančního arbitra na adrese Legerova 1581/69,             Praha 1, E-mail: arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x,
    b) za účelem prověření postupu Společnosti na orgán dohledu, kterým je: Česká národní banka,            Na Příkopě 864/28, Praha 1, E-mail: podatelna@cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej.


Přijato dne: 01.01.2015
Aktualizováno dne 01.01.2024
Credit One, a.s.