Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Děkujeme za Váš zájem řešit dluhy. Jsme připraveni Vám pomoci. Pište, volejte, komunikujte!

Časté dotazy

[Q] Nejste schopni uhradit Váš závazek v určeném čase?
[R] Urychleně nás kontaktujte na telefonním čísle 296 789 999 uvedeném také v zaslané korespondenci.

[Q] Jakým způsobem mohu dlužnou částku uhradit?
[R] Splácet můžete složenkou, vkladem na účet, bankovním převodem. Pokud potřebujete více informací, volejte mezi 8:00 – 17:00 hodin na telefon 296 789 999.

[Q] Kam se obrátit se žádostí o splátkový kalendář?
[R] V případě, že nemůžete svoji pohledávku uhradit najednou, nás co nejdříve kontaktujte na telefonním čísle 296 789 999.
Pro rychlejší komunikaci si připravte název společnosti, které dlužíte, rodné číslo, u podnikatelů IČ.

[Q] Jak dlouho mohu maximálně splácet?
[R] Pro stanovení optimální doby splácení nás kontaktujte na telefonním čísle 296 789 999. Zde s našim odpovědným pracovníkem projednáte možnosti splátek.

[Q] Jak zjistím aktuální výši dlužné částky?
[R] Aktuální výši dlužné částky zjistíte na telefonním čísle 296 789 999. Pro rychlejší komunikaci si připravte název společnosti,
které dlužíte, rodné číslo, u podnikatelů IČ.

[Q] Co se stane, když dluh neuhradím?
[R] Pokud nezaplatíte dluh ve stanoveném termínu, jsme nuceni přikročit k vymáhání dluhu prostřednictvím soudu a po rozhodnutí soudu také k exekučnímu vymáhání. Oba procesy navyšují dlužnou částku. Dluh se také stále navyšuje o úroky z prodlení.

[Q] Proč byla pohledávka předána advokátní kanceláři?
[R] Dlužníci nejsou ochotni řešit po delší dobu své dluhy s věřitelem. Věřitel je tedy nucen vyhledat pomoc advokáta, který již pak má celou věc ve své správě. Pokud jste byli obesláni advokátní kanceláří výzvou k zaplacení dluhu, již se neobracejte na společnost, které dlužíte, ale celou věc řešte co nejrychleji s advokátní kanceláří.

[Q] Proč došlo k navýšení pohledávky?
[R] K navýšení pohledávky dochází díky neustále běžícímu úroku z prodlení. Dále pohledávku navyšují náklady na soudní a exekuční vymáhání.

[Q] Proč mám platit náklady soudního řízení?
[R] Protože jste Váš dluh neuhradili včas, byl věřitel nucen pohledávku, prostřednictvím naší spolupracující advokátní kanceláře, zažalovat. Vy jste pak na základě rozhodnutí soudu povinni uhradit veškeré soudní výlohy – soudní poplatek (4% z žalované částky, minimálně však 400 Kč). Dále pak jste povinni zaplatit odměnu advokáta. Ta je stanovena právním předpisem (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif) a z části závisí na dlužné částce. Dále pak zaplatíte daň z přidané hodnoty ve výši 21% a další náklady jako např. cestovné.

[Q] Kde mohu obdržet doklad o bezdlužnosti?
[R] Doklad o bezdlužnosti vystavíme na jméno dlužníka na základě Vaší žádosti. Žádost pošlete nejlépe emailem na adresu recepce@creditone.cz, uveďte základní identifikační údaje (jméno, adresa, variabilní symbol) a také, zda doklad chcete zaslat poštou nebo emailem.

[Q] Kde si mohu vyzvednout zaplacenou směnku?
[R] Zaplacenou směnku si můžete vyzvednout osobně v naší společnosti. Vždy je nutné domluvit si tuto návštěvu dopředu na telefonním čísle 296 789 999.