Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexní služby ve správě a vymáhání pohledávek. Pohledávky jsou náš svět. Credit One, a.s.

Mimosoudní inkaso

Ke kontaktování dlužníka využíváme formy písemné, telefonické i elektronické komunikace

Ke kontaktování dlužníka využíváme formy písemné, telefonické i elektronické komunikace
Rozesílání písemných upomínek
Telefonické kontaktování dlužníků
Kontaktování dlužníků pomocí emailů, SMS
Přímé návštěvy a osobní intervence prostřednictvím sítě inspektorů
Uzavírání splátkových kalendářů
Notářské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti
Zjišťování aktuálních kontaktů na dlužníky

Cílem všech těchto kroků je zaplacení pohledávky již v mimosoudní fázi. Pokud pohledávka zaplacena není, není uzavřen splátkový kalendář, ani není dohodnut způsob úhrady, doporučíme Vám další postup. Ten vychází z informací o dlužníkovi, které jsme získali v průběhu mimosoudní fáze.