Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim

Časté dotazy

Nejste schopni uhradit Váš závazek v určeném čase?
Urychleně nás kontaktujte na telefonním čísle 296 789 999 uvedeném také v zaslané korespondenci.

Jakým způsobem mohu dlužnou částku uhradit?
Splácet můžete složenkou, vkladem na účet, bankovním převodem. Pokud potřebujete více informací, volejte mezi 8:00 – 17:00 hodin na telefon 296 789 999.

Kam se obrátit se žádostí o splátkový kalendář?
V případě, že nemůžete svoji pohledávku uhradit najednou, nás co nejdříve kontaktujte na telefonním čísle 296 789 999.
Pro rychlejší komunikaci si připravte název společnosti, které dlužíte, rodné číslo, u podnikatelů IČ.

Jak dlouho mohu maximálně splácet?
Pro stanovení optimální doby splácení nás kontaktujte na telefonním čísle 296 789 999. Zde s našim odpovědným pracovníkem projednáte možnosti splátek.

Jak zjistím aktuální výši dlužné částky?
Aktuální výši dlužné částky zjistíte na telefonním čísle 296 789 999. Pro rychlejší komunikaci si připravte název společnosti,
které dlužíte, rodné číslo, u podnikatelů IČ.

Co se stane, když dluh neuhradím?
Pokud nezaplatíte dluh ve stanoveném termínu, jsme nuceni přikročit k vymáhání dluhu prostřednictvím soudu a po rozhodnutí soudu také k exekučnímu vymáhání. Oba procesy navyšují dlužnou částku. Dluh se také stále navyšuje o úroky z prodlení.

Proč byla pohledávka předána advokátní kanceláři?
Dlužníci nejsou ochotni řešit po delší dobu své dluhy s věřitelem. Věřitel je tedy nucen vyhledat pomoc advokáta, který již pak má celou věc ve své správě. Pokud jste byli obesláni advokátní kanceláří výzvou k zaplacení dluhu, již se neobracejte na společnost, které dlužíte, ale celou věc řešte co nejrychleji s advokátní kanceláří.

Proč došlo k navýšení pohledávky?
K navýšení pohledávky dochází díky neustále běžícímu úroku z prodlení. Dále pohledávku navyšují náklady na soudní a exekuční vymáhání.

Proč mám platit náklady soudního řízení?
Protože jste Váš dluh neuhradili včas, byl věřitel nucen pohledávku, prostřednictvím naší spolupracující advokátní kanceláře, zažalovat. Vy jste pak na základě rozhodnutí soudu povinni uhradit veškeré soudní výlohy – soudní poplatek (4% z žalované částky, minimálně však 400 Kč). Dále pak jste povinni zaplatit odměnu advokáta. Ta je stanovena právním předpisem (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif) a z části závisí na dlužné částce. Dále pak zaplatíte daň z přidané hodnoty ve výši 21% a další náklady jako např. cestovné.

Kde mohu obdržet doklad o bezdlužnosti?
Doklad o bezdlužnosti vystavíme na jméno dlužníka na základě Vaší žádosti. Žádost pošlete nejlépe emailem na adresu recepce@creditone.cz, uveďte základní identifikační údaje (jméno, adresa, variabilní symbol) a také, zda doklad chcete zaslat poštou nebo emailem.

Kde si mohu vyzvednout zaplacenou směnku?
Zaplacenou směnku si můžete vyzvednout osobně v naší společnosti. Vždy je nutné domluvit si tuto návštěvu dopředu
na telefonním čísle 296 789 999
.