Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Zavedení hromadných žalob

Ministerstvo spravedlnosti plánuje zavést do českého právního řádu možnost hromadných žalob například v případě nároků, které vzniknou spotřebitelům protiprávním jednáním podnikatelů.

Takové jednotlivé nároky zpravidla nepředstavují vysoké částky a náklady soudního řízení by byly vyšší než hodnota vymáhaného plnění. Výhodou hromadných žalob je podle ministerstva skutečnost, že velké skupiny lidí se stejným nárokem mohou uplatnit svá práva společně v jediném soudním řízení, kdy mohou komunikovat se soudem jen prostřednictvím zástupce skupiny nebo jeho advokáta.

Rozsudek by zněl na celkovou částku, kterou by žalovaný musel složit na soudem určené místo (například do advokátní úschovy). Každý z účastníků by měl možnost z hromadného řízení vystoupit a podat individuální žalobu, nebo se o hromadně vymožený nárok vůbec nepřihlásit. Pokud by se účastník řízení v určité lhůtě o svůj nárok nepřihlásil, zbylé složené peníze by připadly státu. Náklady na kolektivní spor by nesl advokát skupiny, který by v případě úspěchu dostával procentuální podíl z vysouzené částky (10 – 30 %). Zavedení hromadných žalob by tak mělo ušetřit náklady na straně žalobců, žalovaného i státu.