Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Vláda schválila povinnost pro advokáty poskytovat údaje správci daně

Banky, poskytovatelé platebních služeb nebo advokáti a poradci nejspíš budou mít povinnost poskytovat daňové správě údaje, které vyplývají z využívání zákona o boji proti praní špinavých peněz.

Vyplývá to z návrhu novely daňového řádu, který schválila vláda. Údaje by tak podle návrhu mohly být využívány mimo jiné i pro správu daní. Část z dotčených již nyní musí údaje poskytovat, někteří ale mají povinnost mlčenlivosti. Tato povinnost se navrhovanou změnou prolamuje, což uvádí i vládní materiál. Návrh zákona převádí směrnici EU, která se týká spolupráce v oblasti daní, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz.

Finanční správa bude podle vlády moci údaje získávat pouze v rozsahu nezbytném pro správu daní. Směrnice požaduje přístup daňových úřadů k informacím o skutečném vlastnictví právnických osob, včetně údajů o skutečné držené účasti, a informace o skutečném vlastnictví svěřenských fondů a obdobných subjektů. Novela rovněž ve schváleném znění výslovně uvádí, že údaje získané podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu musí advokát poskytnout správci daně pouze za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. Podle České advokátní komory je ale znění normy nepřípustné, koliduje s Ústavou a prolamuje mlčenlivost advokátů. Návrh sice uvádí, že je v zájmu ochrany práva na právní pomoc specifickým způsobem řešena otázka poskytování údajů ze strany advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů, u nichž zákon omezuje rozsah poskytovaných údajů, ČAK však přesto návrh považuje za jdoucí nad rámec předmětné směrnice, který nepřípustně zasahuje do ústavně zaručených práv.