Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Většina exekutorů při kontrolách nepochybila

Počet kontrol exekutorských úřadů se letos oproti loňskému roku ještě nepatrně zvýšil.

Zatímco v roce 2016 bylo provedeno 52 kontrol, letos jich bylo dosud zahájeno 59. Ve většině případů ale žádné pochybení ze strany ministerstva spravedlnosti jakožto dozorujícího orgánu nebylo zjištěno. Ministerstvo v osmi případech udělilo kontrolovaným exekutorům písemnou výtku za drobné pochybení. Na základě výsledků kontrol pak byly podány tři kárné žaloby, tedy stejně jako v roce 2016. V jednom případě však již senát Nejvyššího správního soudu exekutora obvinění zprostil. Ministerstvo v podané kárné žalobě exekutorovi vytklo, že v příkazu k úhradě nákladů exekuce řádně neodůvodnil náklady právního zastoupení oprávněného a svou odměnu. Senát Nejvyššího správního soudu však dospěl k závěru, že o kárné provinění nejde.

Ve zbývajících dvou případech soud o kárné žalobě dosud nerozhodl. V jednom případě ministerstvo vytýká exekutorovi neposkytnutí součinnosti dohledovému orgánu, v druhém případě jde pak o neomezení zajištění nemovitého majetku povinných v rozsahu odpovídajícím výši vymáhané pohledávky a nezrušení všech exekučních příkazů ve chvíli, kdy byla pohledávka včetně nákladů exekuce vymožena. V loňském roce kárný senát ve dvou případech exekutory zprostil obvinění, v jednom případě pak sice shledal exekutora vinným, uložil však pouze písemné napomenutí.