Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Věřitelé musí hradit náklady protiprávně vedené exekuce

Ústavní soud dal dnes ve svém nálezu za pravdu muži, proti němuž úvěrová společnost vedla protiprávní exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu.

Stěžoval si na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který rozhodl, že mu společnost nemusí platit náklady na advokáta. Případ se dotýká rozhodčích doložek, kdy si věřitelé sami určovali arbitra. Tuto praxi ukončil 11. května 2011 Nejvyšší soud, který v usnesení prohlásil rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách za neplatné. „Obecné soudy si od tohoto data musely být vědomy skutečnosti, že rozhodčí doložky jsou neplatné, a proto nikdy nemohou založit pravomoc rozhodce k vydání exekučního titulu,“ píše se v nálezu.

Nález Ústavního soudu by měl sjednotit rozhodovací praxi soudů a exekutorů, která se často liší, kdy někdy nejsou náklady exekuce přiznány žádné ze stran, jindy je naopak soudy jedné ze stran k úhradě uloží. Ústavní soud již dříve uvedl, že pokud si věřitel nechal vydat rozhodčí nález v době, kdy již musel vědět, že postupuje protiprávně, mohlo dojít i k promlčení dluhu. V takovém případě by zastavením exekuce dluh zanikl úplně