Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Senátoři navrhují zrušit možnost vybrat si exekutora

Skupina 25 senátorů podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části exekučního řádu, který věřitelům nechává svobodnou volbu vybrat si k vymáhání pohledávky kteréhokoli exekutora.

Senátoři míní, že konkurenční prostředí mezi exekutory je v rozporu jak s Ústavou, tak i s Listinou základních práv a svobod – konkrétně s ustanovením, podle kterého nesmí být nikdo odňat svému zákonnému soudci a každý se může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu, případně u jiného orgánu. Míní, že ačkoliv soudní exekutor není soudcem, musí být na něj jako na osobu, která rozhoduje o právech a povinnostech třetích osob, takto nahlíženo. Pokud by ÚS navrhovanou část zrušil, měl by dát současně Parlamentu ČR lhůtu, do kdy musí uvést exekuční řád do souladu s Ústavou.

Senátorům vadí především dle nich vysoce škodlivá závislost exekutorů na oprávněných, což vede k dalšímu růstu nákladů pro dlužníky. Chtějí proto dosáhnout zavedení systému přidělování exekucí dle pravidel místní příslušnosti a tím skutečné nezávislosti a nestrannosti rozhodování soudních exekutorů. K návrhu se pravděpodobně negativně postaví vláda, a to na návrh ministra spravedlnosti, podle kterého by zavedení místní příslušnosti exekutorů vedlo ke snížení vymahatelnosti pohledávek, a tedy i ke snížení vymahatelnosti práva.