Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Nový web usnadní podnikatelům orientaci v zákonech

Od počátku roku 2018 začnou mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů.

Hospodářská komora připravuje elektronický systém, který umožní podnikatelům spravovat přes internet na jednom místě přehled jejich povinností vyplývajících ze zákonů a vyhlášek, které nově schválí zákonodárci. Komora tvrdí, že podnikatelé nemají šanci se v „džungli“ pravidel orientovat. Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe totiž způsobují nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit.

Systém, který nese zkratku PES (právní elektronický systém), by naostro mohl začít fungovat v příštím roce, v květnu by měl být spuštěn na zkoušku. V novém systému by si uživatel nejprve zřídil svůj profil, ve kterém by mimo jiné uvedl, v které oblasti podniká. Následně by mu vyskočily povinnosti, které musí splnit a současně by si mohl nastavit, aby mu například na email chodila upozornění na nové povinnosti, nebo blížící se termín povinných plateb. PES by současně mohl umožnit identifikovat a odstraňovat nadbytečné, nejednoznačné a nesmyslné paragrafy a povinnosti. Komora odhaduje, že by systém mohl pomoci podnikatelům ušetřit až 43 miliard Kč ročně, které dnes vynakládají na zpracování právních analýz a poradenství před správními a jinými orgány. V první vlně do konce roku 2018 se do systému dostanou přílohy 13 zákonů. Všechny povinnosti by pak měl obsahovat do konce roku 2023.