Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Nárok na bezplatnou právní pomoc se omezí

Pokud Česká advokátní komora (ČAK), která bude i nadále zprostředkovávat bezplatné právní pomoci mezi žadateli a jednotlivými advokáty, zjistí, že poskytnutí právní služby směřuje k jejímu zneužití, bude moci žádosti i přes splnění zákonných podmínek nevyhovět.

Stejně bude postupovat i v tom případě, že by poskytnutí právní služby bylo zjevně nesmyslné, případně pokud zjistí, že příjmové a majetkové poměry žadatele poskytnutí právních služeb neodůvodňují. Nově totiž bude muset žadatel dokládat, že si právní pomoc ze sociálních důvodů nemůže zajistit jiným způsobem. Vyplývá to z připravované novely zákona o advokacii.

Nově také nebude ČAK advokáta vybírat ze všech advokátů, ale advokáti se do systému určování sami přihlásí, jako je tomu dnes např. u ustanovování soudy. K určení advokáta by mělo dojít bez zbytečného odkladu po přezkoumání zákonných náležitostí. I nadále však bude mít advokát možnost poskytnutí právní pomoci odmítnout, pokud po prostudování věci zjistí, že je dán důvod pro nevyhovění žádosti. Žádost bude muset obsahovat prohlášení žadatele, že jeho majetkové poměry odpovídají podmínkám pro přiznání nároku, prohlášení, že jej nezastupuje jiný advokát a bude muset být podána na vzorovém formuláři, který stanoví vyhláška.