Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Nad insolvenčními správci chce mít nově pravomoc Česká advokátní komora

V současné době vykonává kontrolní a kárnou pravomoc nad advokáty, kteří jsou zároveň insolvenčními správci, Ministerstvo spravedlnosti. Nově by však tuto úlohu ráda převzala Česká advokátní komora.

Pro advokáty, kteří vedle výkonu advokacie vykonávají také funkci insolvenčního správce, platí v současnosti tzv. duální dohled. Při výkonu advokacie na ně v oblasti kontroly a kárných provinění dohlíží Česká advokátní komora, naopak při výkonu funkce insolvenčního správce je tímto orgánem vykonávajícím dohled Ministerstvo spravedlnosti. Tato situace je však dle názoru Komory v mnoha případech problematická, neboť může vyvstat otázka, zda advokát v určité situaci vykonává funkci insolvenčního správce nebo naopak poskytuje právní služby jako advokát.

Vykonává-li samostatný advokát vedle výkonu advokacie také funkci insolvenčního správce, lze téměř s jistotou usuzovat, že obě tyto činnosti provádí na jednom místě s využitím stejných prostředků. Komora v souvislosti s tím poukazuje mimo jiné na situaci, kdy advokát-insolvenční správce ve své kanceláři sepíše s dlužníkem návrh na povolení oddlužení. V souladu se zákonnými ustanoveními může tento návrh sepsat jak jako advokát, tak i jako insolvenční správce, lze si však jen stěží představit situaci, kdy advokát dlužníkovi oznamuje, že návrh s ním sepisuje jako insolvenční správce a ne jako advokát nebo naopak. Pro výkon kontrolní a kárné pravomoci se však otázka, v jaké funkci takový návrh advokát sepisuje, jeví jako zcela stěžejní, neboť právě podle této skutečnosti je následně vybrán orgán, který by případně prováděl dohlédací činnost.

S ohledem na skutečnost, že v současnosti je více jak 70% osob s licencí insolvenčních správců zároveň advokáty, má Komora za to, že je nutné tuto dvoukolejnost odstranit. Jako jediné východisko se v této situaci jeví řešení, podle kterého by kontrolní a kárnou pravomoc u advokátů, kteří zároveň vykonávají funkci insolvenčního správce, nově vykonávala Česká advokátní komora.