Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Ministerstvo zpřísní pokuty insolvenčním správcům

Novou metodiku, podle níž bude ukládat sankce insolvenčním správcům, zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti.

Podle něj dosavadní postihování za porušení zákona nebylo dostatečně účinné a výše pokut bude proto přizpůsobena příjmům jednotlivých správců z insolvenčních řízení. V praxi to znamená, že budou ukládány různé pokuty za stejné delikty.

Sankce jsou dosud upraveny zákonem o insolvenčních správcích. Podle toho lze uložit buď napomenutí, nebo pokutu až do 200 000 Kč podle typové závažnosti deliktu. Nejčastějším postihem je pokuta za nepředložení zákonem stanovených dokladů a informací. Ministerstvo upozornilo, že totožná sankce má u různých insolvenčních správců zcela rozdílný účinek, protože se mezi nimi v souvislosti s počtem zapsaných provozoven vytvořily výrazné rozdíly ohledně množství práce, a tedy i ohledně výše odměn. Sankce by dle ministerstva měly svým druhem i výší odpovídat poměrům insolvenčního správce, jinak nemohou být účinné.

Úředníci proto budou sazbu pokut hodnotit podle konkrétního pachatele deliktu tak, že v základní sazbě zohlední minimální státem garantovaný příjem daného správce z insolvenčních řízení. Takto získanou sazbu dále upraví podle závažnosti spáchaného deliktu a výslednou částku zvýší nebo sníží s ohledem na konkrétní okolnosti spáchání.