Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Lidé dluží na justičních pohledávkách skoro 6 miliard

Téměř šest miliard korun dluží lidé soudům na justičních pohledávkách. Jde například o soudní poplatky, pořádkové pokuty nebo nevymožené peněžité tresty.

Nejvyšší nevymoženou položkou jsou náhrady za ustavené advokáty, které činily do konce roku 2016 téměř 2,7 miliardy korun. Dalšími jsou pak neuhrazené pohledávky za trestní řízení ve výši téměř 1,8 miliardy korun, následované soudními poplatky, na kterých lidé státu dluží přes půl miliardy korun. Vzhledem k tomu, že se justiční pohledávky nepromlčují, jejich množství neustále narůstá. Soudy agenda vymáhání dlouhodobě zatěžuje. Problémem je podle ministerstva nejednotnost vymáhajících orgánů. Smlouvu se soudním exekutorem má podle posledních statistik uzavřenu 83 soudů a dalších organizačních složek státu. Naproti tomu 42 soudů a dalších organizačních složek státu si justiční pohledávky i nadále vymáhá samo prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Ministerstvo spravedlnosti proto připravuje sjednocení zavedené praxe, kdy by nově veškeré tyto pohledávky vymáhala Celní správa. Většina justičních pohledávek je totiž daňového charakteru, a je proto podle ministerstva logické, aby justiční pohledávky vymáhala právě ona. Ta se změnou souhlasí a je připravena se vymáhání ujmout. Záměr již v minulosti kritizovala Exekutorská komora. Návrh podle ní větší vymahatelnost justičních pohledávek nepřinese a naopak povede k navýšení pracovníků celní správy, v důsledku čehož naopak dojde k růstu nákladů státní správy.