Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

claim
Archiv novinek

Aktuální otázky exekučního práva

V pátek 10. března 2017 se zástupci naší společnosti na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zúčastnili semináře na téma „Aktuální otázky exekučního práva ve světle posledních legislativních změn a v komparaci s novou slovenskou právní úpravou“.

Semináře se zúčastnili čelní představitelé Exekutorské komory České republiky i Exekutorské komory Slovenské republiky, zástupci Ministerstva spravedlnosti České a Slovenské republiky, poslanci, zástupci organizací na ochranu dlužníků i organizací sdružujících věřitele.
Hlavním předmětem odborných příspěvků i následné diskuse byly uvažované legislativní změny v procesu exekucí, zejména tzv. teritorialita soudních exekutorů. Účastníci se shodli na nutnosti úprav platných předpisů upravujících exekuční řízení, přičemž obsah a forma těchto změn bude s největší pravděpodobností definována až zákonodárným sborem vzešlým z říjnových parlamentních voleb.